Zero + Maria Cornejo Black Stitch Detailing Leggings

Black lamb skin stitch detailing leggings from Zero + Maria Cornejo.