THE UPSIDE Deep Blue Капри Woodblock Nyc

Синие капри 'Woodblock NYC' от The Upside.